Okus strasti (2023)
  • od 18. aprila
  • 2h 15m
Pankrt (2023)
  • od 25. aprila
  • 2h 7m
Priscilla (2023)
  • od 2. maja
  • 1h 50m
Suhe trave (2023)
  • od 9. maja
  • 3h 17m